Suomen kielen, kulttuurin ja kansalaistaitojen paja

Suomen kielen, kulttuurin, ja kansalaistaitojen pajalle pääsevät maahanmuuttajataustaiset työntekijät. He sijoittuvat työpajoille oman kiinnostuksensa ja tavoitesuunnitelman mukaisesti, mutta samalla muun työn ohessa korostuvat suomen kielen tuottamisen taidot. Kotoutumista parhaimmillaan on suomen kielen puhuminen työtovereiden kanssa- tutustuminen suomalaiseen kotiin ja tavallisiin suomalaisiin. Tavoitteena on aina suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon parantuminen. Kielitaitoasi arvioidaan ja sen perusteella etsitään painopistealueet, joissa sinun tulee kehittyä päästäksesi avoimille työmarkkinoille tai opiskelemaan.