Kuntouttava työtoiminta

Kenelle? Pitkään työelämän ulkopuolella oleville henkilöille.
Kuntouttavan työtoiminnan avulla pyritään parantamaan elämähallintaa ja työllistymismahdollisuuksia.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on mm.

  • Toimintakyvyn ylläpitäminen osana mielekästä arkea
  • Osallisuuden ja mielekkään tekemisen mahdollistaminen
  • Työ- ja toimintakyvyn parantaminen
  • Työllistyminen tai opiskelu
  • Työelämätaitojen parantaminen ja työkokemuksen saaminen

Olemme kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottaja ja palvelumme sisältöön kuuluu yksilöllisen palvelupolun rakentaminen yhdessä kuntoutujan kanssa. Kuntoutujalla on käytössään työhönvalmentajan tuki. Kuntouttava työtoiminta tapahtuu työpajoilla, joita ovat Digipaja, Kahvila- ja ravitsemuspaja, Kotihoitopaja, Remontointipaja, Suomen kielen, kulttuurin ja kansalaistaitojen paja sekä Kumppanuustalo Viikarin aikuisten työpaja. Kuntouttavassa työtoiminnassa pajoilla työskennellään 1-4 päivänä viikossa.

Kuntouttavaan työtoimintaan meille pääsee Kymsoten työelämäpalveluiden ja Kotkan kaupungin monialaisen yhteispalvelun (TYP) kautta.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Anne Heimola 044 0903035, anne.heimola@korttelikoti.fi

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma.