Historiikki

PROJEKTIT

Elli-projekti (Elinvuosia lisää miehille - naisia unohtamatta) 1.1.2008 - 2010
Projektin tavoitteena oli saada erityisesti korttelikotiyhdistyksessä työskentelevät miehet, mutta myös naiset huolehtimaan itsestään ja kunnostaan sekä työsuhteen aikana että sen jälkeen. Tavoitteena oli myös elämäntilanteen kokonaisvaltainen kohentaminen työsuhteen aikana, jotta energiaa ja motivaatiota riittäisi itsestä huolehtimiseen. Myös alkoholinkäytön vähentäminen, tupakoinnin lopettaminen ja tarvittaessa laihduttaminen olivat tavoitteita.

Työ- tuki- tulevaisuus –projekti 1.1.2006 –
Projektin tavoitteena oli työllistää palkkatuella 150 – 200 henkilöä ja muilla toimenpiteillä 50 – 100 henkilöä, tarjota 12 – 20 henkilölle vuosittain @-ajokorttitutkintoon johtavaa ATK- koulutusta, seurata Audit-testin ja elämäntilannekartoituksen avulla työn vaikutusta alkoholinkäytöön ja yleiseen elämäntilanteeseen.

Muuttolintu-projekti 2001 - 2005
Projektin tavoitteena oli Kotkaan tulevien maahanmuuttajien kotouttaminen. Kotouttamistoimintaan liittyivät kaikki maahanmuuttoon liittyvät tehtävät aina asuntojen hankinnasta konkreettisiin käytännön toimiin kuten lentokentältä noutamiseen, arkielämään perehdyttämiseen ja asioimisapuun. Muuttolintu-projektissa oli loppuvaiheessa palkattuja työntekijöitä viisi: sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja, kaksi toimistotyöntekijää sekä venäjänkielisten asiointiavustaja. Muuttolinnun toiminta siirtyi vuoden 2006 alusta Kotkan kaupungin toiminnaksi.

Käki-projekti v. 2000 - 2004
Projektin tavoitteena oli työllistää muihin kotkalaisiin järjestöihin yhdistelmätuella 100 työntekijää vuosittain. Projektin toteuttamisesta vastasi projektityöntekijä, joka markkinoi työllistämistukia järjestöille ja neuvoi niitä kaikissa työllistämiseen liittyvissä asioissa. Projekti saavutti tavoitteensa. Nykyisin vastaava toiminta on työvoimatoimiston työllistämispalveluihin liittyvää toimintaa.

Palokärki-projekti v. 1999 - 2002
Palokärki-projekti oli pioneeriprojekti, jota vastaavaa hanketta ei Suomessa ollut aiemmin toteutettu. Projektin tarkoituksena oli työllistää pitkäaikaistyöttömiä viriketyöhön Kotkan kaupungin vanhustenhuollon eri toimipisteisiin. Projektin päättymisen jälkeen toiminta jatkuu edelleen. Hoitotyöhön palokärkityöntekijät eivät osallistu, vaan heidän toimenkuvaansa kuuluvat erilaiset vanhusten mielenvirkeyttä ylläpitävät tehtävät mm. ulkoilu, lukeminen, seurustelu, saattoapu jne. Palokärkityöntekijät pyrkivät omalla tavallaan korvaamaan puuttuvan tai kaukana asuvan omaisen.